Spoluorganizovali sme Onko-konferenciu v Leviciach

Dňa 29.10.2023 bola Onko-konferencia v Hoteli Lev, Levice. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste na Onko-konferenciu prišli načerpať informácie ako naši hostia, no aj všetkým vám, ktorí ste nám prišli povedať, ako nám viete pomôcť, alebo nás podporiť svojim vystúpením. Ďakujeme všetkým podporovateľom a sponzorom, spoluorganizátorom, úžasným dodávateľom občerstvenia, no hlavne tomu najlepšiemu moderátorovi na svete, Romanovi Mihálkovi, ktorý po celý večer dbal o našu dobrú náladu. 🥰🥰 A ešte špeciálne ďakujeme Lucii Debrecéniovej za grafiku potrebnú k príprave konferencie a tiež si zobrala na starosť vítanie učastníkov. Ďakujeme Vám všetkým. ❤❤❤❤